a

Algemene info

Bedrijfsnaam: Van Werven België bvba
BTW: BE 0635.884.488
Adres: Europapark 114
B-3620 Lanaken
Tel.: +32 38 08 10 01
Gsm
: +32 475 69 66 69
Contactpersonen + functie:
BE: Peter Brughmans – Purchase Consultant
Verstuur een mail        Bel: 0032475696669
NL: Rob Labots – Manager Sales & Business Development  
Verstuur een mail       
 Bel: +31628320687
E-mail: info@recyclingplastics.eu
Website: www.recyclingplastics.eu
Oprichting: 2006
Aantal medewerkers: 370
Omzet: 33.000.000 euro
b

Omschrijving

Algemeen: Van Werven Recycling Plastic specialiseert zich in het verwerken van kunststoffen uit afvalstromen van onder meer recyclingbedrijven, overlaadstations, gemeentelijke recyclageparken, afvalinzamelaars en producenten. Het doel is om een complexe mix van harde kunststoffen gereed te maken voor hoogwaardig hergebruik. Daarvoor is een proces ontwikkeld waarbij de kunststoffen worden gesor- teerd, gereinigd en vermalen. De geproduceerde grondstof- fen worden door hun partner-afnemers toegepast in nieuwe producten en dit ter vervanging van virgin materiaal. Zo ‘Upcyclen’ ze bij benadering 100% diverse hoog- waardige grondstoffen vanuit laagwaardig kunststofafval!

Inzameling: Tijdens het sorteren van het ingezamelde afval houden sorteerbedrijven de harde kunststoffen apart. Deze vaak gemengde stromen kunnen door Van Werven volledig worden verwerkt tot herbruikbare producten. Dit is ook de reden waarom veel (recycling)bedrijven de door hen ingezamelde kunststofstromen aan Van Werven aanbieden. Particulieren kunnen hun afval gescheiden inleveren bij een gemeentelijk recyclagepark. Een heleboel gemeentelijke recyclageparken in België en Nederland houden harde kunststoffen al apart. Kunststofafval uit productie, zoals bijvoorbeeld afkeur, kunnen in veel gevallen tegen een vergoeding afgenomen worden.

Verwerking: Na een acceptatiecontrole op de sorteerin- stallatie in Lanaken begint het verwerkingsproces met het sorteren van de verschillende soorten van de gemengde kunststofstromen in de sorteerstraat. Deze stromen worden verkleind tot verwerkbare groottes. De fracties worden verder uitgesorteerd door middel van scheidingsmethodes, waaronder drijfzinktechnieken en infrarood. Na het malen en nogmaals wassen is het materiaal na een uitgebreide kwaliteitscontrole gereed om uitgeleverd te worden. Bij de verwerking van PVC is de laatste stap in het proces het microniseren, waarbij het maalgoed nog verder verkleind kan worden tot minder dan een millimeter. 

Het proces van kunststofrecycling kent de volgde stappen:
1. Sorteren – 2. Shredderen – 3. Wassen – 4. Sorteren – 5. Malen – 6. Wassen – 7. Microniseren (alleen PVC)

Afzetmarkt: Na verwerking tot maalgoed of micronisaat worden de producten doorgaans verpakt in bigbags of in silo’s of bulkwagens. Het afzetgebied bevindt zich voornamelijk bij partner-afnemers in Europa, maar strekt zich ook uit tot buiten Europa. De door Van Werven verwerkte kunststoffen vinden hun weg als hoogwaardige secundaire grondstoffen in nieuwe kunststofproducten, dit ter vervanging van virgin materiaal. Het proces waarbij zij benaderend 100% van de kunststoffen verwerken tot nieuwe grondstoffen, is een prachtig voorbeeld van het ‘gesloten ketenbeheer principe’. De recycling van kunststof bespaart aardolie, een belangrijke primaire grondstof. Daarnaast wordt er per gerecycleerde kilogram kunststof 2,5 kilogram CO2-emissie vermeden. Via de partner-afnemers worden er weer nieuwe kunststofproducten geproduceerd zoals buizen en profielen, kozijnen, kleding, verpakkingen, vloeren, meubels, auto onderdelen, bloempotten, speelgoed en nog legio andere toepassingen.

d

Specialisaties

Afval, recycling, kunststoffen, kunststofrecycling

E-news

Pin It on Pinterest