a

Algemene info

Bedrijfsnaam: Antea Group
Btw: NL 008025125 B03
Adres: Beneluxweg 125
NL-4904 SJ Oosterhout 

Tevens vestigingen in Almere, Capelle aan den IJssel, Deventer, Maastricht, Schoonebeek en Eindhoven (Hotspot Strijp-T).

Website: www.anteagroup.nl
Oprichting: 1956
Aantal medewerkers: 3.100 (wereldwijd)

Contactpersonen + functie:
Mark Deuring – Projectmanager
Telefoon: +31 6- 53 79 95 21
E-mail: mark.deuring@anteagroup.com

Martijn Elings – Projectmanager
Telefoon: +31 6- 22 66 95 57
E-mail: martijn.elings@anteagroup.com

Algemene contactgegevens
Telefoon: +31 162 – 48 72 36
E-mail: SecrMilieuzuid@Anteagroup.com

b

Omschrijving

Als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau is Antea Group actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. Antea Group is als geen ander bedrijf in staat om alle facetten in eigen beheer aan te bieden en dit vanaf de initiatief- tot en met de realisatiefase. Zo koppelen zij een brede dienstverlening met een hoogwaardige technische kennis en de benodigde certificeringen.

Daarom kiest u voor Antea Group:

 • Hoogwaardige technische kennis
 • Geïntegreerde aanpak
 • We kennen de markt
 • Ervaren
 • Innovatief
d

Specialisaties

Bodembescherming:

 • Ontwerp vloeistofdichte voorzieningen (CUR 65)
 • Ontwerp, beheer en onderhoud bedrijfsriolering
 • Inspecties op vloeistofdichtheid conform de AS6700 (door Antea Inspection)
 • Aanleg en herstel bodembeschermende voorzieningen (BRL 7700)
 • Onderhoud- en beheerplannen
 • Geo-elektrische metingen

Brand- en bedrijfsveiligheid:

 • Risicoanalyse (BRZO, ATEX)
 • Ontwerp en ontwikkeling van brandveiligheidsplannen

Bodem:

 • Bodemonderzoek (BRL2000)
 • Bodemsanering (BRL7000)
 • Opstellen saneringsplannen
 • Asbestonderzoek (BRL2018)
 • Milieukundige begeleiding (BRL6000)
 • Grondwatermonitoring
 • Onderzoek afvalwater
 • Calamiteitendienst
 • Veiligheidsadvies (MVK/HVK)
 • Archeologisch onderzoek

Vergunningen en procedures:

 • Aanvraag en toetsing milieuvergunningen
 • Due diligence
 • Begeleiding bij juridische zaken
 • Luchtonderzoek
 • Geluidonderzoek
 • Geuronderzoek

Waterbodem:

 • BDOK (bodem digitaal op de kaart, realtime inzicht in bodemkwaliteit)
 • Microplastics onderzoek
 • PFAS onderzoek
 • GenX onderzoek
 • Waterbodemonderzoek
 • Onderwaterdrones (ten behoeve van oever- c.q. damwandinspecties etc.)
 • Lectoraat bodem en ondergrond
 • Ondergrond
 • Ondergrondse infrastructuur

Veiligheid en gezondheid:

 • arbotechnisch advies

Overig / innovatie(s):

 • Drone-inspecties
 • BDOK (bodem digitaal op de kaart, realtime inzicht in bodemkwaliteit)
 • Data-analyse omgevingswet
 • Implementatie omgevingswet
 • Datasense / sensoring
 • Energietransitie
 • GISconnect
 • Omgevingsmanagement
 • Asbest in gebouwen
i

Publireportage

Klik hier voor de publireportage van deze groene partner.

E-news

Klik hier voor meer Antea-nieuws