PARTNERFICHE

Envisan

Bedrijfsnaam: Envisan nv
BTW: BE 0448.294.111
Adres: Tragel 60 . B-9308 Hofstade – Aalst
Tel.: +32 53 73 16 52
E-mail: info@envisan.com
Website: www.envisan.com
Oprichting: 1992
Aantal medewerkers: 64 (Jan De Nul Group telt 7.178 medewerkers wereldwijd)
Omzet: 55.703.075 euro (2022)

Contactpersonen + functie:
ir. J.P.J. De Nul – Bestuurder
Julie De Nul – Bestuurder
Dirk Van Rompaey – Bestuurder
Paul Lievens – Bestuurder
An Smet – Bestuurder
Nico Leys – Head Projects
Jurgen De Bruyne – Head Valorisation Centres
Annick Van Hyfte – Head Strategy and Business Development
Heleen Schellinck – Public Relations

algemene info

Ons verhaal & onze missie

Werken aan een circulaire wereld

Op oude verontreinigde sites, op actieve bouwwerven of in bestaande havengebieden wordt soms historische verontreiniging vastgesteld. Envisan maakt komaf met zulke verontreinigingen. We saneren ter plaatse of graven de verontreinigde grond af om in één van onze valorisatiecentra te reinigen. Steeds met het oog op hergebruik in alternatieve toepassingen. Zo werken we mee aan een circulaire wereld.

Aanpak sites en terreinen

Envisan saneert en herontwikkelt verontreinigde sites. Door civiele bouw, hydrogeologie en milieutechnologie te combineren, kunnen we bodem- en grondwatersaneringen op een geïntegreerde manier aanpakken. We staan dus niet alleen in voor de sanering, maar ook voor de latere ontwikkeling van het terrein.

Aanpak havens en havengebieden

Envisan verwijdert en behandelt vervuilde sedimenten uit havens, kanalen en waterlopen. Door de ontwikkeling van specifieke hydraulische en mechanische toestellen en technieken doen we dat op een milieuvriendelijke manier.

SPECIALISATIES

 

  • Behandeling, reiniging, verwerking van sedimenten, bodem-, en grondwater
  • Verwerking en valorisatie van afval, -milieubaggerwerken en sedimentbehandeling
  • Herontwikkeling van brownfields.

 

sociale media

EXTRA

E-NEWS

klik hier voor het laatste Envisan-nieuws