PARTNERFICHE

FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Bedrijfsnaam:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Adres: Galileelaan 5/2
B-1210 Brussel

Contactpersonen + functie:                                 
Kristof Claes – Coördinator helpdesk Biocides | Chemicals | CLP | Products
E-mailinfo@health.fgov.be
Websitewww.health.belgium.be/nl
Oprichting: 2001
Aantal medewerkers: 1.534

algemene info

Ons verhaal & onze missie

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tracht met een multidisciplinair, competent en gemotiveerd team bij te dragen tot een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

Binnen de vier verticale diensten (DG’s) van deze FOD zorgt het DG Leefmilieu via een multidisciplinaire ploeg voor het bedenken en ontwikkelen van een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid en is het een voortrekker van duurzame ontwikkeling om een kwaliteitsvol leefmilieu voor allen te verzekeren.

De belangrijkste milieubevoegdheden worden in ons land uitgeoefend door de Gewesten. Maar ook de federale overheid, in casu het DG Leefmilieu, behoudt belangrijke bevoegd- heden. Tegelijkertijd speelt het DG een belangrijke rol in de coördinatie tussen alle partijen die bij het milieubeleid betrokken zijn: andere federale overheidsdiensten en vooral de drie Gewesten. Het aantal interacties op dit domein is erg groot en een coherent beleid is noodzakelijk.

In 2010 werd binnen de dienst Risicobeheersing van het DG Leefmilieu een helpdesk CLP opgericht die bedrijven en andere instellingen bijstaat met het correct interpreteren van de nieuwe Europese CLP-verordening. Deze helpdesk is elke werkdag te bereiken tijdens de kantooruren, en dit via e-mail en telefoon.

SPECIALISATIES

 

  • Indeling en etikettering
  • (CLP)Risicobeheersing (REACH)
  • Pesticiden en biociden
  • Nanomaterialen
  • Klimaat
  • Milieulabels

 

PUBLIREPORTAGE

sociale media

EXTRA

E-NEWS