a

Algemene info

Bedrijfsnaam: IVC/CIE
Btw: –
Adres: Gaucheretstraat 92-94 . B-1030 Brussel
Tel.: +32 2 209 03 60
Fax (think green): +32 2 209 03 98

Contactpersonen + functie:
Marc Adams – Wnd. Directeur
E-mail: info@ivcie.be
Website: www.ivcie.be
Oprichting:
Aantal medewerkers: 20
Omzet: –

b

Omschrijving

De Interregionale Verpakkingscommissie (afgekort IVC) is een openbare instelling, opgericht door de 3 gewesten van het land om de wetgeving inzake verpakkingsafval te doen naleven.
d

Specialisaties

  • Zij keurt de algemene preventieplannen goed of weigert ze. De IVC beoordeelt de preventieplannen op basis van objectieve criteria.
  • Zij verleent of weigert erkenningen aan organismen. Eens deze erkend zijn als organisme voor het vervullen van de terugnameplicht, controleert de IVC hun goede werking en kan zij desgevallend hun erkenning schorsen of intrekken;
  • Zij controleert de manier waarop de verpakkingsverantwoordelijken en de erkende organismen de wettelijke percentages van recyclage en nuttige toepassing behalen;
  • Zij verifieert de naleving van de diverse informatieplichten;
  • Zij verifieert de naleving van de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord door de verpakkingsverantwoordelijken, de erkende organismen, etc.;
  • Zij formuleert voorstellen en adviezen ten behoeve van de Gewestregeringen, zoals de wijziging van de wetgeving bijvoorbeeld;
  • Zij biedt, indien gevraagd, ondersteuning aan de Gewesten voor andere terugnameplichten;
  • De IVC vervult ook de rol van Belgische doorvoerautoriteit voor afvalstoffen, dit als gevolg van de zesde staatshervorming.

E-news

Klik hier voor het laatste nieuws van IVCIE