PARTNERFICHE

PEFC Belgium

Bedrijfsnaam: PEFC Belgium vzw
BTW: BE 0461.993.776
Adres: Bischoffsheimlaan 1-8 / 3
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 223 44 21
Fax (think green): +32 2 223 42 75

Contactpersonen + functie: Samuel Oldenhove – General Secretary
E-mailinfo@pefc.be
Website: www.pefc.be
Oprichting: 1999
Aantal medewerkers: 5

algemene info

Ons verhaal & onze missie

PEFC : voor de toekomst van onze bossen

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is een label dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is.

Wat is certificatie?

 Certificatie geeft de zekerheid dat iets – een product, een dienst, een procedure – volgens welbepaalde normen gerealiseerd is. Boscertificatie is een procedure waarmee kan worden nagegaan of het bos volgens deze vastgelegde normen wordt beheerd.

Waarom kiezen voor PEFC?

PEFC garandeert de aanvoer van legaal en duurzaam hout. De boseigenaar die zijn bos laat certificeren engageert zich tot het respecteren van een aantal regels en aanvaardt dat hij op regelmatige basis gecontroleerd wordt door een auditeur. De PEFC-verdeler/industrieel toont op zijn beurt aan dat hij bewust omgaat met de afkomst van zijn bronnen en dus de toekomst van onze planeet. Door zijn engagement moedigt hij het goede beheer van onze bossen aan. Door te kiezen voor producten in hout of op basis van hout, die het PEFC label dragen, krijgt de consument de garantie dat hij zich niet schuldig maakt aan de ontbossing en illegaal kappen, maar dat hij integendeel zijn steentje bijdraagt tot een gezond en duurzaam bosbeheer. Meer info op www.pefc.be

SPECIALISATIES

 

  • Duurzaam bosbeheer.
  • Ecologisch verantwoorde papier- en houtproductie (PEFC-label)

 

PUBLIREPORTAGE

sociale media

EXTRA

E-NEWS