a

Algemene info

Bedrijfsnaam: SUEZ R&R Belgium
BTW: BE 0403.316.397
Adres: Keizer Karellaan 584 bus 7 B-1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel.: +32 800 90 789
Fax (think green): +32 2 334 36 36
E-mail: info.rr.be@suez.com
Website: www.suez.be

Contactpersonen + functie:
Philippe Tychon General Manager, SUEZ Recycling and Recovery, Belgium & Luxembourg
Steven Verbraeken Regional Director North (Flanders & Brussels)
Benoît Remacle Regional Director South (Wallonia)
Opgericht: in 1995
Aantal medewerkers: 2.089
Omzet: 480 000 000 euro
b

Omschrijving

We staan aan de vooravond van een grondstoffenrevolutie. In een wereld die geconfronteerd wordt met een hoge bevolkingsgroei, toenemende urbanisatie en schaarste van natuurlijke hulpbronnen, is het veilig stellen, optimaliseren en hernieuwen van hulpbronnen essentieel voor onze toe-komst. SUEZ (Paris: SEV, Brussels: SEVB) biedt 58 miljoen personen diensten voor de behandeling van afvalwater en hergebruikt jaarlijks 882 miljoen m³ afvalwater.

SUEZ recycleert daarnaast 16,9 miljoen ton afval per jaar en produceert 3,9 ton secundaire ruwe grondstoffen en 7 TWh lokale hernieuwbare energie. Daarnaast voorkomt SUEZ 9,5 MtCO2e GHG-emissies voor haar klanten. Met 83.921 medewerkers is SUEZ aanwezig op alle vijf de continenten en is daarmee een belangrijke speler in de circulaire economie voor een duurzaam beheer van hulpbronnen. In 2016 genereerde SUEZ een totale omzet van ruim 15,3 miljard euro.

d

Specialisaties

Grondstoffen, duurzaam beheer van afval, ophaling en verwerking van afval
i

Publireportage

E-news

Klik hier voor het laatste nieuws van SUEZ