Partners

3.1 De juridische adviseur

advies, milieujuridisch

Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521

milieuwetgeving, advies

Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40
Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77

vergunningsprocedures, juridische begeleiding van

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

3.2 De onderzoekers

afvalstoffen, analyse van

Eurofins B-9810 Nazareth +32 (0)9 222 77 59

bemonsteren van afvalstromen

Eurofins B-9810 Nazareth +32 9 222 77 59

bodem- en grondwatersanering, haalbaarheidsonderzoek

EPAS International B-9000 GENT +32 9 381 51 30

bodemonderzoek

Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 6 53799521
Bova Enviro+ B-9070 Destelbergen +32 9 210 28 60
Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40

bodems, analyse van

Eurofins B-9810 Nazareth +32 (0)9 222 77 59

bodems, ecotoxicologische analyse van

ARCHE Consulting B-9032 Gent +32 9 216 70 38

bodemverontreiniging, karakterisering van

Hier uw gegevens? Laat het ons weten.

bodemverontreiniging, meting van

Eurofins B-9810 Nazareth +32 (0)9 222 77 59

bodemverontreiniging, verspreidingsberekeningen

Hier uw gegevens? Laat het ons weten.

boringen voor monsterafname

Hier uw gegevens? Laat het ons weten.

ecotoxicologie, advies

Apeiron-Team B-2640 Mortsel +32 3 808 20 67

ARCHE Consulting B-9032 Gent +32 9 216 70 38

grondlaboratoria

Eurofins B-9810 Nazareth +32 (0)9 222 77 59

grondwater, analyse van

Eurofins B-9810 Nazareth +32 (0)9 222 77 59

grondwaterlaboratoria

Eurofins B-9810 Nazareth +32 (0)9 222 77 59

grondwateronderzoek

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

indicatief grond en grondwateronderzoek

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

milieu audits

Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40
Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77

milieu coördinator

Bova Enviro+ B-9070 Destelbergen +32 9 210 28 60
Energiemissie NL-2134 BA Hoofddorp +32 (0)53 89 36 01
Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40

milieu coördinator, bijstaan van interne

Bova Enviro+ B-9070 Destelbergen +32 9 210 28 60

milieu coördinator, extern

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

milieuzorgsystemen, het ondersteunen en stimuleren van

SULO B-9400 Ninove +32 54 31 31 31

onderwaterbodems, analyse van

Eurofins B-9810 Nazareth +32 (0)9 222 77 59

risico inventarisatie

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

ruimtelijke ordening, advies

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

second opinion

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

waterbodemresearch

Eurofins B-9810 Nazareth +32 (0)9 222 77 59

3.3 Sanering, advies

bodemsanering, advies

Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521
Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
D’Hollander B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11
DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11
Envisan B-9308 Hofstade-Aalst +32 (0)53 73 16 52
Van Borselen NL-2718SN Zoetermeer +31 793 41 23 14

ecotoxicologie, advies

ARCHE Consulting B-9032 Gent +32 9 216 70 38

grondwatersanering, advies

Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11
Melspring NL-6881NG Velp +31 26 384 2042
Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77

rioleringstechnieken, advies

DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11

saneringstechnologieën, ontwikkeling van

DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11

waterbehandeling en zuivering, advies

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

waterbodemsanering, advies

ARCHE Consulting B-9032 Gent +32 9 216 70 38
Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85

3.4 Preventie

bodembeheer, advies

Hier uw gegevens? Laat het ons weten.

3.5 Sanering, uitvoering

aërobe afvalwaterbehandeling

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

biologische afvalwaterbehandeling

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

bodemsanering

Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521
Carmans BT B-3560 Lummen +32 (0)11 45 48 45
D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33
DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11
Envisan B-9308 Hofstade-Aalst +32 (0)53 73 16 52
Petillion Group B-8900 Ieper +32 (0)57 48 87 86
Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77

bodemreiniging

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
Carmans BT B-3560 Lummen +32 (0)11 45 48 45
D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33
Envisan B-9308 Hofstade-Aalst +32 (0)53 73 16 52

extractie van verontreiniging uit bodems

Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11

grondafvoer t.b.v. bodemsaneringen

Carmans BT B-3560 Lummen +32 (0)11 45 48 45
D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33

grondontgraving t.b.v. bodemsaneringen

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
Carmans BT B-3560 Lummen +32 (0)11 45 48 45
D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33
Petillion Group B-8900 Ieper +32 (0)57 48 87 86

grondreiniging, algemeen

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
Carmans BT B-3560 Lummen +32 (0)11 45 48 45
DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11
Petillion Group B-8900 Ieper +32 (0)57 48 87 86

grondreiniging, thermisch

Hier uw gegevens? Laat het ons weten.

grondwaterzuivering, algemeen

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 8
DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11
Envisan B-9308 Hofstade-Aalst +32 (0)53 73 16 52
Melspring NL-6881NG Velp +31 26 384 2042

grondzuigtechnieken

Hier uw gegevens? Laat het ons weten.

insitu bodemreiniging en isolatie

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85

insitu chemische afbraak van bodemvervuiling

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85

insitu grond en grondwaterreiniging

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33
Envisan B-9308 Hofstade-Aalst +32 (0)53 73 16 52

insitu microbiologische afbraak van bodemvervuiling

Hier uw gegevens? Laat het ons weten.

landfarming

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

overkappingen en hallen voor bodemsanering

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

reiniging van chemisch vervuilde grond

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85

tankreiniging

MATCO B-8790 Waregem +32 (0)56 78 80 60

tanksanering

Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521
Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
Envisan B-9308 Hofstade-Aalst +32 (0)53 73 16 52

tankverwijdering

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

verontreinigde grond, isolatie van

DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11

vuilstortplaatsen, isolatie van

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

waterbodemsaneringen

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
Envisan B-9308 Hofstade-Aalst +32 (0)53 73 16 52
Petillion Group B-8900 Ieper+32 (0)57 48 87 86

zuivering van vervuild grondwater

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11
Nordic Water NL-2201 GN Noordwijk +31 (0)717 63 06 21

zuivering van vervuild grondwater

Hier uw gegevens? Laat het ons weten.

3.6 De verwerkers

grondbankbeheer

Carmans BT B-3560 Lummen +32 11 45 48 45
Sarpi Remedition B-1850 Grimbergen +32 2 257 18 11

slibverwerking

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85
Bioterra B-3800 Sint-Truiden +32 (0)89 85 89 85
Carmans BT B-3560 Lummen +32 (0)11 45 48 45
DEC B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11
Envisan B-9308 Hofstade-Aalst +32 (0)53 73 16 52
Indaver B-2800 Mechelen +32 (0)15 28 80 00
Sarpi Remedition B-1850 Grimbergen +32 2 257 18 11

stortplaatsen

Indaver B-2800 Mechelen +32 (0)15 28 80 00

stortplaatsen met asbestacceptatie

Indaver B-2800 Mechelen +32 (0)15 28 80 00

3.7 Apparatuur en producten

actieve koolstoffilters

Ameauré B-3020 Herent +32 3 899 41 19

absorptiematerialen en middelen
Filter Service B-4700 Eupen +32 87 59 51 70

afvalwaterbehandeling, apparatuur voor

Tumar B-9820 Merelbeke +32 (0)9 269 03 02

afvalwaterbehandeling, apparatuur voor

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

bodemonderzoek, apparatuur voor

Eijkelkamp NL-NL-6987 EM Giesbeek +31 313 880 200

grondwaterzuiveringsinstallaties, verhuur van

Bioterra B-3660 Opglabbeek +32 (0)89 85 89 85

handschoenen

Filter Service B-4700 Eupen +32 87 59 51 70

laboratoriumbenodigdheden, algemeen

Eijkelkamp NL-NL-6987 EM Giesbeek +31 313 880 200
Filter Service B-4700 Eupen +32 87 59 51 70

meet- , regel, en controle-instrumenten, algemeen

Eijkelkamp NL-NL-6987 EM Giesbeek +31 313 880 200
Filter Service B-4700 Eupen +32 87 59 51 70
KROHNE B-1702 Groot-Bijgaarden – website
Norsonic B-3461 Molenbeek +32 (0)498 78 49 07
Tumar B-9820 Merelbeke +32 (0)9 269 03 02

monsternemers, grondwater

Eijkelkamp NL-NL-6987 EM Giesbeek +31 313 880 200

Filter Service B-4700 Eupen +32 87 59 51 70

overkappingen en hallen voor bodemsanering

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!

waterzuivering, apparatuur voor

Ameauré B-3020 Herent +32 3 899 41 19
Eurowater B-9810 Nazareth-Eke +32 (0)9 228 18 61
Filter Service B-4700 Eupen +32 87 59 51 70
Tumar B-9820 Merelbeke +32 (0)9 269 03 02
Van Borselen NL-2718SN Zoetermeer +31 793 41 23 14

Wilo B-1083 Ganshoren +32 2 482 33 33

waterzuiveringsinstallaties, aërobe biologische

Trevi B-9050 Gentbrugge +32 (0)9 220 05 77

3.8 Overkappingen en hallen

overkappingen en hallen voor bodemsanering

Uw gegevens hier? Laat het ons weten!