Purazur bouwt nieuwe waterzuiveringsinstallaties voor NMBS en Belgoprocess

door | jul 2, 2018

Purazur, een filiaal van de DEME Groep gespecialiseerd in waterzuivering, bouwt nieuwe waterzuiveringsinstallaties voor de NMBS in Antwerpen en Belgoprocess in Dessel. 

Bij de NMBS gaat het om de bouw van een nieuwe installatie voor de tractiewerkplaats in Antwerpen-Noord, waar ondermeer locomotieven worden onderhouden en gereinigd. De installatie vervangt de bestaande waterzuiveringsinstallatie die het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Purazur staat in voor het ontwerp en de bouw, alsook voor het onderhoud gedurende vier jaar. Ondermeer de inpasbaarheid in een compacte ruimte en het robuuste ontwerp van de hoogkwalitatieve installatie waren doorslaggevende factoren bij het toekennen van het contract. De werken bij de NMBS zijn gestart. De nieuwe installatie zal in gebruik worden genomen in het najaar van 2018.

Bij Belgoprocess in Dessel, een dochteronderneming van de overheidsinstelling NIRAS, de nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, ontwerpt en bouwt Purazur een nieuwe waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van stikstofhoudend, radioactief afvalwater. Het project omhelst zowel de biologische zuivering van het afvalwater als de afscheiding en ontwatering van het geproduceerde bioslib. Gezien de installatie in een beperkte ruimte en binnen de gecontroleerde zone wordt geplaatst, werd een compact ontwerp op basis van skids uitgewerkt zodoende de on-site installatietijd zoveel mogelijk te beperken. De uitvoeringstermijn bedraagt één jaar.

Met Purazur kunnen bedrijven rekenen op een sterke partner met uitgebreide ervaring in het ontwerpen, bouwen en exploiteren van waterzuiveringsinstallaties voor industrieel afvalwater.

www.deme-group.com/purazur

Pin It on Pinterest

Share This