BIOTERRA: MINERALE AFVALTRANSFORMATOR

BIOTERRA: MINERALE AFVALTRANSFORMATOR

door | sep 11, 2018

Bioterra, opgericht in 1996, maakt sinds 2005 deel uit van de familiale Group De Cloedt, gespecialiseerd in granulaten en baggerwerken. Bioterra is één van de pioniers van de grondreinigingsindustrie in Vlaanderen en groeide uit tot een belangrijke speler op die markt. Enkele jaren geleden verhuisde Bioterra van Opglabbeek naar een site aan het Albertkanaal in Genk met de nadruk op watergebonden transport.

Bioterra staat in voor de verwerking en valorisatie van verontreinigde gronden. Met zijn kennis en vanuit een veranderende wetgeving maakt het steeds meer de shift naar de verwerking van mineraal afval tot secundaire grondstoffen. “We hebben hiervoor geïnvesteerd in een natte scheidingsinstallatie om verontreinigde minerale afvalstoffen om te zetten in nieuwe grondstoffen voor betonproducten. Onder mineraal afval verstaan we onder meer veegvuil, kolkenslib, sorteerzeefzand en carwashslib”, vertelt Wouter Vermin, Manager Treatment & Valorisation Environmental Division Group DC. Hij is tevens bestuurder van GO4CIRCLE, de beroepsfederatie van 220 bedrijven die circulaire economie centraal plaatsen.

Terughoudende bouwsector

Bioterra heeft al langer de stap gezet naar een circulaire economie. Materialen die nu nog hun weg vinden naar een stortplaats valoriseert Bioterra met zijn technologie. “Wij zijn vragende partij bij de afnemers in de wegen- en betonsector om minder terughoudend op te treden. Zij zouden het voortouw moeten nemen om secundaire materialen te promoten boven primaire materialen. We moeten ons allemaal de vraag stellen of we nog langer gebruik wensen te maken van materialen die niet eeuwig voorradig zullen zijn.”

Betonreceptuur

Bioterra investeert volop in research van een kwalitatieve betonreceptuur om te kunnen voorleggen aan de wegen- en bouwsector. Zo wil het proactief optreden en duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn van gevaloriseerde minerale afvalstoffen. “We hebben voldoende instroom van verontreinigde materialen, maar op het vlak van uitstroom liggen er nog veel onbenutte mogelijkheden. Dat is voor ons nog steeds een bottleneck.”

Taak voor de overheid

Ook voor de overheid ligt er een taak voor de promotie van gevaloriseerde minerale afvalstoffen. “In Nederland treedt de overheid op als facilitator en gelden er lagere btw-tarieven. Hoewel Vlaanderen een koploper is op het vlak van recyclage, verwachten wij van de overheid toch nog meer incentives om gevaloriseerde minerale afvalstoffen op de markt te kunnen brengen”, besluit Wouter Vermin.

 

Bioterra . Bilzerweg 15 . B-3600 Genk . Tel. 089 85 89 85 . info@bioterra.be . www.bioterra.be

GERELATEERDE POSTS