Multipurpose-schip Adhémar de Saint-Venant te water gelaten

Multipurpose-schip Adhémar de Saint-Venant te water gelaten

door | feb 27, 2016

Op de AVIC scheepswerf in Weihai, China, is het multipurpose-schip Adhémar de Saint-Venant van Jan De Nul Group te water gelaten. De tewaterlating van het zusterschip, Daniel Bernoulli, is voorzien voor maart 2017.

De schepen kunnen zo worden uitgerust dat ze een waaier aan opdrachten kunnen uitvoeren: het plaatsen van rots op de zeebodem met behulp van een hellende of flexibele valpijp; het baggeren van onderzeese sleuven, de installatie van kabels en umbilicals; installatiewerken met een deiningsgecompenseerde kraan etc … Hierdoor zijn ze zeker uniek.

Om deze opdrachten veilig en efficient te kunnen uitvoeren, zijn de schepen uitgerust met dynamische positionering (DP2), een volledig diesel-elektrische aandrijving, comfortabele accommodatie voor 60 personen en een SPS -code. De Adhémar de Saint-Venant heeft een klassenotatie ‘STRENGTHBOTTOM’; het is bijgevolg mogelijk het schip gecontroleerd te laten stranden, wat nodig is bij kabelinstallatiewerken in zeer ondiep water.

Gedurende de laatste acht jaar heeft Jan De Nul Group zijn vloot aanzienlijk uitgebreid, daardoor is de groep momenteel eigenaar van de meest moderne baggervloot ter wereld. Tegenwoordig past Jan De Nul Group zijn investeringsstrategie aan en concentreert het zich legt meer dan ooit op nichemarkten. Dankzij de bouw van multipurpose-schepen kan Jan De Nul beter inspelen op de vraag van klanten om een project door één aannemer of één schip te laten uitvoeren en kan het de mobilisatiekosten voor zijn klanten beperken.

OVER JAN DE NUL GROUP

Jan De Nul Group biedt gespecialiseerde diensten voor de installatie van onderzeese structuren voor de markt van olie, gas en hernieuwbare energie. Deze werken omvatten de voorbereiding van de zeebodem, het graven van sleuven, het stabiliseren en afdekken van onderzeese pijpleidingen, kabels, umbilicals, funderingen of platformen. Bovendien installeert Jan De Nul Group ook kabels en umbilicals voor deze drie offshore sectoren. Dergelijke diensten worden aangeboden op EPC-basis en zijn altijd op maat van de klant.

GERELATEERDE POSTS

Zeegrasvelden beschermen kust en beperken klimaatimpact

UGent heeft met steun en medewerking van Jan De Nul Group, DEME Group, en het Portugese maritieme instituut CCMAR een Baekeland-mandaat ontvangen voor haar doctoraatstudie ‘PLANT ME’. Dit onderzoek naar een duurzame bescherming van kwetsbare kustgebieden richt zich op...