Volvo Cars en Stora Enso nemen warmtenet in gebruik

Volvo Cars en Stora Enso nemen warmtenet in gebruik

door | jun 13, 2016

KROHNE BELGIUM, leverde voor een zeer belangrijke investering tussen Stora Enso en Volvo cars de nodige meetapparatuur. De (re)circulatie van het geleverde water wordt zowel bij VOLVO CARS als bij STORA ENSO door ultrasone debietmeters van KROHNE gemeten.

Warm water van 85°C kan in een circulatie door toevoeging van zuurstof magnetiet vormen. Gedurende de eerste vergaderingen met Stora Enso, die instond voor dit projectgedeelte, werd dit probleem uitvoerig besproken. Het gebruik van de voorziene elektromagnetische debietmeters zou hierbij een absoluut probleem kunnen vormen op termijn. De afzetting van de magnetiet zou ervoor zorgen dat, door deze bedekkende laag op de meetelectroden, de meting wegvalt. De enige oplossing voor dit probleem is het gebruik van ULTRASONE DEBIETMETERS. Het ultrasone meetprincipe is om deze reden totaal niet inherent aan deze magnetiet verschijnselen in een leiding. De afzetting heeft aldus geen enkel effect op de meting. Gezien beide partijen verder aan elkaar dienen te factureren (hoeveelheid geleverde energie) was het verder ook noodzakelijk dat er een MI-004 certificaatie diende afgeleverd te worden. KROHNE keurde ook deze installatie, waarin er, naast de ultrasone debietmeter, de noodzakelijke energiemeting met bijhorende temperatuursensoren (Pt100) geleverd werden. Na het verzegelen van alle appartauur kon de installatie zonder enig probleem volledig in dienst gesteld worden.

40 procent minder CO2 bij autobouwer door gebruik groene warmte

Volvo Car Gent en Stora Enso Langerbrugge openen op vrijdag 18 november 2016 hun ondergronds warmtenet. Dit partnerschap op lange termijn tussen twee Scandinavische giganten in de haven van Gent is een toonvoorbeeld van een gezamenlijk streven naar meer duurzaam ondernemen. Het Havenbedrijf Gent is opgetogen met dit groene energieproject. Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie, Financiën en Begroting, draaide de warmwaterkraan symbolisch open samen met Eric Van Landeghem en Chris De Hollander, gedelegeerd bestuurders van respectievelijk Volvo Car Gent en Stora Enso Langerbrugge. Het project was financieel haalbaar dankzij de strategische ecologiesteun van de Vlaamse Overheid ten belope van twee miljoen euro.

Energiestroom

De energiestroom van Stora Enso Langerbrugge wordt vanaf nu ook ingezet om heet water, onder druk en met een temperatuur van 125°C, via een ondergrondse pijpleiding te transporteren naar Volvo Car Gent. Deze groene warmte wordt in de Volvo-fabriek gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen. Als een direct gevolg hiervan kan de Volvofabriek in Gent drie van de vijf gasgestookte boilers op inactief zetten en hierdoor de CO2 -uitstoot verminderen met 15.000 ton per jaar; een daling met meer dan 40 procent van de totale CO2 -emissies van de fabriek in Gent. De Volvo Car Group heeft de ambitie om “tot de leiders te behoren inzake klimaatneutrale operaties en energie-efficiëntie”, wat goed past bij de Intentie van Stora Enso om “goed te doen voor mens en planeet”. Het gezamenlijk project met Stora Enso brengt Volvo Cars een stuk dichter bij zijn doel, want op Europees vlak vermindert de CO2 -uitstoot met 24%. Volvo Car Gent en alle andere fabrieken van de groep gebruiken exclusief groene stroom.

Technische details

Stora Enso Langerbrugge beschikt over twee kwalitatieve bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales waar jaarlijks 200.000 ton intern slib en 360.000 ton externe biomassa omgezet worden in elektriciteit en proceswarmte. Stora Enso wendt deze energie nu ook aan om water te verhitten tot 125°C waarna het onder druk, 25 bar, via een ondergrondse waterleiding vloeit naar Volvo Car Gent. De warmte wordt daar gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen. Dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de spuitcabines precies afgesteld zijn, is noodzakelijk voor een kwaliteitsvol lakproces. De pijpleiding heeft een totale lengte hebben van 4 km, 2 km heen en 2 km terug – waarvan 1 km onder het Zeekanaal Gent-Terneuzen. Het heeft een capaciteit van 25 MW, equivalent aan het gemiddelde aardgasverbruik van 5.000 gezinswoningen. De leidingen zijn goed geïsoleerd waardoor het warmteverlies beperkt blijft tot enkele graden alvorens het heet water de autofabriek bereikt. Hier wordt het water, dat stroomt met een snelheid van 150 liter per seconde, afgekoeld tot 85°C waarna het terugvloeit naar Stora Enso en opnieuw verhit wordt.

GERELATEERDE POSTS

Ultrasone clamp-on flowmeter

Eenvoudig en snel flow meten in een bestaande leiding? Met de OPTISONIC 6300 ultrasone clamp-on flowmeter is dit mogelijk. De flowmeter bestaat uit een combinatie van één of twee clamp-on sensoren en één ultrasone signaalversterker. Zoals de term clamp-on al...