Waterrecuperatie, het onderzoeken waard

Waterrecuperatie, het onderzoeken waard

door | sep 13, 2020

Een succesvol waterrecuperatieproject haal je niet off the shelf. Het vraagt aandacht voor de watertypologie, de beoogde toepassing en heel wat andere factoren. Eurowater, met hoofdkantoor in Denemarken en Belgische vestiging in Eke-Nazareth, maakt zich daarom sterk in een aanpak op maat. Aan de hand van drie recente projecten worden de mogelijkheden én aandachtspunten belicht.

Al decennialang bouwt Eurowater waterbehandelingsoplossingen voor de industrie, maar sinds een aantal jaar moet het bedrijf daarvoor met heel wat meer verschillende waterstromen rekening houden. Steeds meer bedrijven gaan op zoek naar een alternatief voor het dure stadswater. Regenwater en putwater zijn veelal de meest logische pistes, maar wie water uit het eigen proces kan hergebruiken wint uiteraard dubbel. Dat bedrijf snoeit namelijk niet alleen in de waterfactuur, maar tevens in de lozingskosten.

Maatwerk

Om de bestaande watervoorraden zo optimaal mogelijk in te zetten, bestaan er echter geen standaardoplossingen. Alle technologieën in ons gamma kunnen weliswaar ingezet worden om regenwater, putwater en stadswater tot proceswater op te werken, maar hoe dat moet gebeuren is geen eenduidig vraagstuk. Twee variabelen liggen telkens aan de basis van een oplossing: de beoogde toepassing enerzijds en de watertypologie van de beschikbare bronnen anderzijds. De toepassing bepaalt welk type water je nodig hebt. Moet het aangewend worden in de voedingsindustrie, dan zullen er nu eenmaal heel andere eisen gelden dan wanneer het enkel gebruikt wordt voor een spoelproces in de glas- of metaalindustrie. Welke specifieke behandelingsprocessen er nodig zijn om die benodigde kwaliteit te behalen, zal dan weer afhangen van de eigenschappen van de beschikbare watervoorraden. Dat laatste is allesbehalve een exacte wetenschap. In veel gevallen, en in het bijzonder wanneer je gebruikmaakt van regenwater, is de samenstelling van het gerecupereerde water variabel. Je kan de waterbehandeling dus niet zomaar theoretisch uitwerken en vormgeven. Bij een dergelijk project vertrekken we daarom quasi altijd van verschillende staalnamen, genomen op heel diverse momenten. In veel gevallen voegen we daar nog de nodige pilootproeven aan toe, zij het op de volledige stroom, zij het op een zijstroom. Hoe variabeler de waterkwaliteit, hoe langer de pilootopstelling doorgaans blijft staan alvorens we de daadwerkelijke installatie plaatsen.

24/7 regenwaterfiltratie

Vanwege de hoge kosten van en enkele problemen met de toelevering van stadswater, kwam een groot distributiebedrijf bij Eurowater terecht met de vraag om een alternatief te vinden voor de toiletspoeling. Gezien de enorme dakoppervlakte van het bedrijf en de grote hoeveelheden regenwater die zo al in bekkens werden opgevangen, was regenwater de logische piste. Op basis van onze analyses van dat water, die onder meer op een groot aandeel zwevende stoffen wezen, voorzagen we een installatie met een zandfilter voor de zware partikels, een actieve koolfilter voor geur en kleur en een chemische chloordosering voor de finale ontsmetting. De grootste uitdaging in dit project was de spoelcyclus van de filters. In een bedrijf dat 7 op 7 en 24 op 24 draait, is het niet evident om daar een geschikt moment voor te vinden. De toiletten kunnen letterlijk op elk moment van de dag gebruikt worden, en je wilt niet dat een werknemer plots niet meer kan doorspoelen. Daarom analyseerden we de tijdsplanning in het bedrijf en voorzagen we na de behandelingstrein een extra buffer. Het schoon water uit die buffer wordt aangewend voor het spoelen van de filters en zorgt ervoor dat er ook tijdens dat spoelproces voldoende water beschikbaar is voor de toiletten.

Droge periodes overbruggen

Knelpunt bij het gebruik van regenwater is evenwel dat de toevoer niet constant is, en ook voor putwater geldt dreigende schaarste als een belangrijk aandachtspunt. De klimaatverandering en de steeds frequentere periodes van extreme droogte zorgen er vandaag al voor dat deze natuurlijke waterbronnen niet altijd aangesproken kunnen of mogen worden. Met dat probleem kampte ook een productiebedrijf van zonneweringen. Voor haar processen maakt het bedrijf in principe gebruik van zowel regen- als putwater, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat de productie in tijden van droogte volledig stokt. Aangezien er in de omgeving en het proces geen verdere opties waren, konden we niet anders dan teruggrijpen naar stadswater. Tijdelijk, weliswaar. In gewone omstandigheden blijft de firma namelijk gebruikmaken van regen- en putwater, maar wanneer die reguliere bronnen ontoereikend blijken, voorzien we een mobiele unit voor de behandeling van stadswater. We hebben daarvoor een uitgebreide huurvloot met diverse opties, die naargelang de noodzaak ingezet kunnen worden.

Hergebruik proceswater

Een stap dichter bij een circulaire oplossing, is het hergebruik van water uit het proces zelf. Daarvoor realiseerde Eurowater de voorbije jaren diverse projecten in de glasindustrie. Bij de productie van vlak glas worden de grote glasplaten verschillende malen gespoeld. Het water dat uit dat proces voortkomt lijkt erg vervuild, maar bevat in wezen vooral partikels. In de meeste gevallen kunnen zij er met behulp van een zandfilter en/of omgekeerde osmose wel uitgefilterd worden. Laten we dat water over een zandfilter, ontharder en RO lopen, dan hebben we met andere woorden erg kwalitatief water dat probleemloos weer in het spoelproces ingezet kan worden. Als je het water zo meerdere malen door het circuit kan duwen, dan kunnen er toch aanzienlijke winsten geboekt worden.

Filtratie van regenwater voor sanitaire doeleinden door middel van een zandfilter, actieve kool en zakkenfilter.

Een ruim aanbod huur- en pilootinstallaties met mogelijkheden voor een compacte of containeropstelling.

Principeschema voor waterbehandeling van een circuit voor oppervlaktebehandeling + hergebruik van spoelwater.

Mengbedinstallatie voor 3 x 25 m³/u voor volledig hergebruik van het spoelwater van een klant gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling in de metaalindustrie.

GERELATEERDE POSTS

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.