HydRO synoniem voor rendabel waterhergebruik

Met de stijgende prijzen voor water, gas en elektriciteit gaan verschillende industrieën ook op zoek naar circulaire oplossingen voor hun waterverbruik. Veride zorgt voor op maat gemaakte oplossingen voor de herwaardering van industrieel afvalwater. Door verschillende zuiveringstechnieken toe te passen, kan er minimaal 80% van het afvalwater naar hoogwaardig proceswater omgezet worden.

Door gebruik te maken van geoptimaliseerde zuiveringstechnieken zoals een membraan bioreactor en omgekeerde osmose, blijft de oppervlakte van de installatie beperkt. Door het water eerst biologisch te zuiveren, is de installatie niet beperkt tot enkel afvalwater maar kunnen ook grond- en regenwater eenvoudig opgewaardeerd worden. Dit heeft dan weer een gunstige impact op de heffingskosten, het waterverbruik en de ecologische voetafdruk.

Het HydRO®systeem is een all-in-one systeem en dus meer dan alleen maar afvalwaterzuivering. Het vervangt binnen een bedrijf ook andere systemen die o.a. instaan voor de behandeling van grond-, regen- en ketelwater, de ontharding van dat water, de reductie van spui in de stoomketel, de verwijdering van zware metalen … HydRO®maakt hiervoor onder meer gebruik van een actieve slibbehandeling met tweetraps membraanfiltratie. Robuuste Kubota® plaatmembranen weerhouden het bioslib in een MBR terwijl in de nabehandeling low fouling RO membranen (omgekeerde osmose) onder meer de zouten uit het proceswater halen. Vanzelfsprekend is HydRO® volledig geautomatiseerd voor optimale integratie in bestaande of nieuwe omgevingen. Het staat voor automatische reinigingen, zelfcontrole en minimaal onderhoud. Deze systemen geven geen geur- of lawaaihinder. Het modulaire concept van HydRO® laat schaalbaarheid met de groei van elke onderneming toe.

Aangezien HydRO®een aanzienlijke impact heeft op het grond- en leidingwaterverbruik en bovendien fungeert als een warmtewisselaar, zorgt de installatie in de wasserijsector voor enorme besparingen, aangezien het oppompen van grondwater in de zomer en het halen van de afvalwaternormen voor veel wasserijen problematisch is, en al zeker in Zuid-Europese landen. Om deze (afval)waterproblematiek ook op internationaal niveau aan te pakken, wordt er samengewerkt met Christeyns, een internationale speler op de reinigings- en desinfectiemiddelenmarkt. Dankzij de innovatieve ontwikkelingen van Christeyns kunnen de industriële wasserijen hun waterverbruik beperken. Daarnaast verwerkt het plug-and-play systeem ‘HydRO for laundries’ de organische vervuiling na een wasbeurt en worden ook zware metalen en microplastics uit het afvalwater verwijderd. Een ander deel van de unit zorgt voor het verwijderen van de anorganische fractie en desinfecteert het gezuiverde afval-, regen- en/of grondwater.

 

 

Surf voor meer info naar www.veride.be

GERELATEERDE POSTS

Milieucoördinator

Milieucoördinator

Bent u milieucoördinator en wilt u deelnemen aan boeiende thema's en bedrijfsbezoeken, terwijl u voldoet aan de 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝟯𝟬 𝘂𝗿𝗲𝗻?Club Milieu, ontstaan door een samenwerking met Wiels,  biedt milieucoördinatoren van diverse bedrijven en organisaties...

Regenwater als waterbron

De voorbije jaren is de klimaatverandering van een “inconvenient truth” geëvolueerd naar een onvermijdelijke realiteit. Toenemende waterschaarste vormt daar een verontrustend onderdeel van. Daarom zoeken steeds meer bedrijven naar alternatieve waterbronnen voor hun...