Regenwater als waterbron

De voorbije jaren is de klimaatverandering van een “inconvenient truth” geëvolueerd naar een onvermijdelijke realiteit. Toenemende waterschaarste vormt daar een verontrustend onderdeel van. Daarom zoeken steeds meer bedrijven naar alternatieve waterbronnen voor hun processen. Een daarvan is regenwater, maar is het een geschikte bron?

De voorbije jaren is de klimaatverandering van een “inconvenient truth” geëvolueerd naar een onvermijdelijke realiteit. Toenemende waterschaarste vormt daar een verontrustend onderdeel van. De industrie vervult, als belangrijke gebruiker, een centrale rol in het uitstippelen van de weg voorwaarts naar een rationeler waterverbruik.

In eerste instantie is men op zoek gegaan naar mogelijkheden om water te besparen. Dit is in zekere mate mogelijk, maar omdat heel wat processen en toepassingen in de industrie water vereisen, kan het gebruik ervan niet volledig worden afgebouwd.

Daarom wordt naast optimalisatie van het verbruik steeds meer ingezet op alternatieve of secundaire waterbronnen. Eén daarvan is gezuiverd afvalwater, omdat dat in grote en redelijk constante hoeveelheden wordt geproduceerd. Die optie is echter kapitaalsintensief, omdat het water helemaal behandeld moet worden voor het kan worden hergebruikt.

Een interessant alternatief is regenwater, omdat het van superieure kwaliteit is. De complicaties hier zijn echter dat regenval niet gegarandeerd is, en dat daarom voldoende opslagcapaciteit moet worden voorzien, iets wat ook een investering vereist. Daarnaast moet vaak ook een apart distributienetwerk worden gecreëerd omdat stads- en regenwater reglementair niet met elkaar mogen worden gemengd.

De toepassing van regenwater vergt dus steeds een compromis tussen de beschikbare hoeveelheid water en het budget om dit water continu beschikbaar te maken. Een mogelijke strategie om de beschikbaarheid van regenwater te vergroten is bijvoorbeeld om overeenkomsten aan te gaan met omliggende bedrijven die een beperkte watervraag kennen, en hun regenwater te gebruiken.

Meerdere factoren nopen ons ertoe, zeker in Vlaanderen, om steeds meer met deze optie rekening te houden. SIWS kan op basis van jarenlange ervaring met hemelwaterstudies begeleiding bieden doorheen het traject naar een onderbouwde toepassing van regenwater. Concreet worden, via een studie van de watervraag en de mogelijkheid om regenwater te verzamelen, strategieën ontwikkeld om het water te benutten. Hiervan worden zowel de technische als financiële mogelijkheden ingeschat, waardoor bedrijven precies te weten komen wat een dergelijke toepassing voor hen kan inhouden.

Vragen of interesse? Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren.

Duurzame bedrijfsvoering én extra winst? Het kan!

Bedrijven pompen al jaren geld in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hoog tijd om de kost een bron van inkomsten te maken. Lees snel meer of schrijf in:

GERELATEERDE POSTS

Waterzuivering: Een Bron van Groene Energie

Anaerobe waterzuiverings-installaties kunnen biogas produceren, een bron van groene energie die op verschillende vlakken kan ingezet worden bij bedrijven. Van energienetten naar aandrijving van warmtepompen: ontdek enkele opties om van uw waterzuiveringsinstallatie...

Open Wervendag: Royerssluis Antwerpen

Enkele teamleden van de Milieugids brachten tijdens de Open Wervendag van 26 mei een bezoek aan de Royerssluis in de haven van Antwerpen. De renovatie van deze sluis is een cruciale stap naar duurzamer goederentransport. De Royerssluis dateert van 1907, verbindt de...