Waterzuivering: Een Bron van Groene Energie

Anaerobe waterzuiverings-installaties kunnen biogas produceren, een bron van groene energie die op verschillende vlakken kan ingezet worden bij bedrijven. Van energienetten naar aandrijving van warmtepompen: ontdek enkele opties om van uw waterzuiveringsinstallatie een bron van inkomsten te maken.

In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, biedt de waterzuiveringsindustrie veelbelovende oplossingen voor het opwekken van groene energie. Een daarvan is het anaerobe zuiveringsproces, waarbij bacteriën zonder zuurstof organische vervuiling afbreken. Dat proces produceert biogas, een bron die voornamelijk uit het energierijke methaan bestaat.

Dit biogas kan worden gebruikt om o.a. een warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie aan te drijven, waarbij de verbrandingsmotor een generator aandrijft die groene stroom opwekt. De restwarmte van de installatie kan vervolgens worden gebruikt om de anaerobe reactor op de ideale temperatuur te houden.

De opgewekte groene stroom kan niet alleen worden gebruikt om de waterzuiveringsinstallatie zelfvoorzienend te maken, maar kan ook worden geïnjecteerd aan het elektriciteitsnet of geleverd aan direct omliggende afnemers.

Het overschot aan groene stroom kan ook worden ingezet om afvalwater te koelen d.m.v. warmtepompsystemen. Warme waterlopen zijn ecologisch verstorend en kunnen leiden tot bacteriegroei, blauwalg en vissterfte. Koud water lozen is beter voor het ontvangend milieu, aangezien het meer zuurstof bevat en leven onder water bevordert.

De warmte-hoeveelheid die wordt onttrokken om 1 m³ water 8 graden af te koelen is vergelijkbaar met de verbranding van 1 m³ aardgas. Die warmte kan worden benut voor verwarmingsdoeleinden, of doorverkocht aan naburige gebruikers of warmtenetten, waardoor ook die warmte voor opbrengst kan zorgen.

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn binnen uw productieproces? SIWS begeleidt klanten bij het evalueren van de haalbaarheid van dergelijke projecten, waarbij zowel de economische aspecten zoals de CAPEX, OPEX, payback (ROI) als de milieu-impact zoals CO2-reductie in acht worden genomen. Zo kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen en bijdragen aan een CO2 -neutrale toekomst.

Duurzame bedrijfsvoering én extra winst? Het kan!

Bedrijven pompen al jaren geld in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hoog tijd om de kost een bron van inkomsten te maken. Lees snel meer of schrijf in:

GERELATEERDE POSTS

Regenwater als waterbron

De voorbije jaren is de klimaatverandering van een “inconvenient truth” geëvolueerd naar een onvermijdelijke realiteit. Toenemende waterschaarste vormt daar een verontrustend onderdeel van. Daarom zoeken steeds meer bedrijven naar alternatieve waterbronnen voor hun...

Open Wervendag: Royerssluis Antwerpen

Enkele teamleden van de Milieugids brachten tijdens de Open Wervendag van 26 mei een bezoek aan de Royerssluis in de haven van Antwerpen. De renovatie van deze sluis is een cruciale stap naar duurzamer goederentransport. De Royerssluis dateert van 1907, verbindt de...