High purity water voor biotechbedrijf Glycom

Het Deense Glycom is een particulier en onderzoeksgericht biotechbedrijf met een bijzondere expertise in humane melk oligosachariden – de oligosachariden aanwezig in moedermelk, beter gekend als HMO’s. Omdat water in het HMO-proces een belangrijke rol speelt, deed het bedrijf voor het uitwerken van de waterbehandelingsinstallatie een beroep op EUROWATER. De zuiverheid van het water is immers fundamenteel voor zowel veiligheid als prestaties.

In het HMO-proces wordt water onder meer gebruikt als hulpmiddel bij de verwerking alsook voor de reiniging. De zuiverheid van het water is fundamenteel, en dus moet er gebruikgemaakt wordt van HPW of high purity water. Voor de watertoevoer maakt Glycom gebruik van drinkwater afkomstig uit een gemeentelijke bron, waarop een aangepaste waterbehandeling toegepast wordt. SILHORKO-EUROWATER voorzag hiervoor een oplossing met als belangrijkste componenten een ontharder met een capaciteit van 70 m3/u en twee onafhankelijke units voor omgekeerde osmose, met elk een opbrengst van 25 m3/u permeaat. Bijkomend werden ook een CIP-unit voor de RO en een centrale PLC-sturing voorzien.

De twee redundant opgestelde RO-units verzekeren een continue stroom aan gedemineraliseerd water.

Voor de sturing werd tevens een centrale PLC voorzien.

Over EUROWATER

EUROWATER is een van oorsprong Deens waterbehandelingsbedrijf. Het werd opgericht in 1936 en produceerde in eerste instantie filterinstallaties voor het filteren van water bij zuivelcoöperaties. Sindsdien is EUROWATER uitgegroeid tot een groep van 410 competente medewerkers die zich dagelijks inzetten voor waterbehandelingsvraagstukken in zowat elke industrie alsook diverse waterbedrijven. In oktober 2020 werd EUROWATER een Grundfos bedrijf. EUROWATER België werd opgericht in 1976 en is gevestigd in Eke bij Gent.

 

www.eurowater.be

Hygiënisch ontwerp

Om microbiologische groei en besmetting te voorkomen, werden alle units volgens een speciaal op maat gemaakt hygiënisch ontwerp uitgevoerd. De RO-eenheden werden vervaardigd in AISI 316L; de ontharder in AISI 316L STFAG 25 duplex. Dankzij het hygiënisch ontwerp is ook een warm water ontsmetting (HWS) mogelijk.

Verzekerde productie

Ook efficiëntie was een belangrijke pijler in het ontwerp van de waterbehandelingsinstallatie. Daarom werd voor de omgekeerde osmose geopteerd voor RO-PLUS C3-21+3 units. Zij leveren door hun speciaal ontwerp een extra hoog rendement, zonder aan betrouwbaarheid of waterkwaliteit te moeten inboeten.

Het is overigens niet toevallig dat de installatie in twee onafhankelijk opgestelde RO-units voorziet. Zij verzekeren dat de productie van gedemineraliseerd water op elk moment mogelijk blijft, ook wanneer een van beide units een storing vertoont of (preventief) onderhoud vergt.

Hygiëne is een centrale bekommernis bij Glycom. Daarom werden de installaties volgens een aangepast hygiënisch ontwerp gerealiseerd.

GERELATEERDE POSTS

Life Cycle Assessment (LCA) Specialist

Life Cycle Assessment (LCA) Specialist

  ARCHE Consulting, located in Ghent and Leuven, provides regulatory compliance services for manufacturers or importers of chemicals, biocides, cosmetics, plant protection products, fertilizers, and plant bio-stimulants. We guide our clients through the complex...

Join Avecom’s Newest Webinar

  Unveiling the Role of Biodegradation in a Circular Economy: Join Avecom’s Newest Webinar Join Avecom on November 14th and explore the vast potential of biodegradation in environmental remediation and discover Avecom's biopolymerization processes for...