CLUB Milieu – Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

De Club Milieu, ontstaan door een samenwerking met Wiels, biedt milieucoördinatoren een combinatie van panelgesprekken, praktische toepassingen en presentaties, met als voortdurende doelstelling het bevorderen van praktische bruikbaarheid.

We bieden een platform aan waar milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en ervaring en kennis kunnen uitwisselen tijdens ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar Een extra toegevoegde waarde worden extra toegevoegde waarde is de aanwezigheid van één of meerdere gastsprekers die verschillende thema’s behandelen, variërend van juridische en milieutechnische kwesties tot energie en duurzaamheid. De inhoud van de bijeenkomsten kan variëren afhankelijk van actualiteit en de behoeften van de clubleden. Op deze manier kunnen wij u een pakket bieden dat voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uur.

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten in Kortrijk of in Brugge en 2 bedrijfsbezoeken telkens op woensdagavond vanaf 18u30.

Wat staat er op het programma?

Thema 1: Hemelwater, droogte en overstroming
Thema 2: Duurzaamheid
Thema 3: Energie – elektriciteit
Thema 4: Over bodem, grondwater en PFAS
Thema 5: Vlaremtreinen
Thema 6: Afvalwater en gevaarlijke stoffen
Thema 7: Actualiteit: met Mario Deketelaere op de sofa
Thema 8: Over B.B.T.
Thema 9: Bedrijfsbezoek
Thema 10: Bedrijfsbezoek

10 sessies

Brugge of Kortrijk: start op woensdag 27 september 2023
€885,00 (excl. BTW)

Webcode #050517

Meer info omtrent het programma kunt u nalezen op onze website.

GERELATEERDE POSTS