Bioterra draagt bij tot een mindshift in de bouwsector

Bioterra is van origine een erkend centrum voor grondreiniging dat alle types van vervuilde grond, bagger- en ruimingsspecie en minerale afvalstoffen verwerkt. Maar nu is er meer. We maken onze nieuwe slogan helemaal waar: ‘From waste to new resources’

Zand is na water en lucht één van de meest verbruikte grondstoffen. De ontginning van primair zand en grind is eindig. Daarom doet Bioterra sinds enkele jaren onderzoek naar de valorisatie van een uitgebreid gamma gerecycleerde granulaten.

We ontwikkelden nieuwe technieken en inzichten om onze gerecycleerde granulaten een hogere waarde te geven. Dit gebeurt door een doorgedreven scheiding, nabehandeling en selectieve samenvoeging van diverse granulaatfracties. Deze kunnen ingezet worden als hoogkwalitatieve recycled content in de bouwsector. Om dit te kunnen bewerkstelligen activeerde Bioterra een nieuw investeringsprogramma wat resulteert in Bioterra 3.0!

Deze aanvullende activiteiten worden gelanceerd onder de naam AGGREMIX, een samenvoegsel van ‘AGGregates-REcycling-MIXing’. Basisinsteek van AGGREMIX is om granulaatmengsels op maat van een eindproduct in de markt te kunnen aanbieden en zodoende vergroening/circulariteit van diverse bouwkundige producten te helpen verhogen. Het aanbod bestaat uit ‘pure’ gerecycleerde en gecertificeerde grondstoffen, alsook mengsels van zowel ongebonden als gebonden productsamenstellingen.

We bieden oplossingen op maat en voor een brede waaier van bouwtoepassingen: zandcement, schraal beton, gebonden steenslagfundering, zand en granulaatmengsels voor uw eigen product.

AggReMix ZAND- & GRANULAATMENGSELS
Dit zijn onze ‘pure’ herwonnen granulaatfracties, deels gebroken en gewassen, apart verkrijgbaar of in uw samenstelling, waar nodig aangevuld met eventuele primaire fractie(s). In onderling overleg zoeken we naar het best passende mengsel voor uw specifieke toepassing.

Hier geldt het principe : ‘U vraagt, wij draaien’.

AggReMix CHAPE
De AggReMix chape is een hoogwaardig gecertificeerd mengsel, speciaal ontwikkeld als hydraulisch gebonden ondervloer. Basismatrix is 100 % gerecycleerd granulaatmengsel, aangevuld met cement of een alternatieve binder.

Beschikbaar:

  • Druksterkte: min. 8 MPa

AggReMix STABILISE
Dit mengsel bestaat uit een geoptimaliseerde mix van 100 % gerecycleerd zand en toegevoegd cement. Het is de perfecte duurzame onderlaag voor terrassen en bestrating.

Beschikbaar:

  • Druksterkte: 3 MPa
  • Druksterkte: 4 MPa
  • 100 % recyclezand + cementgehalte naar keuze

AggReMix SCHRAAL BETON
Deze receptuur bestaat uit 100 % gerecycleerde granulaten met een korrelgrootte tussen 0/8 mm tot 0/40 mm. We leveren de geschikte samenstelling op maat van uw project.

Beschikbaar:

  •  Druksterkte: min. 12 MPa

AggReMix GEBONDEN STEENSLAGFUNDERING
Deze steenslagfundering is een mix die is samengesteld uit 100 % gerecycleerde granulaten, zand en toegevoegd cement. Bijzonder geschikt voor wegen en funderingswerken voor industriële terreinen.

Beschikbaar:

  • Type IA (0/40 mm): Druksterkte > 3 MPa
  • Type IIA (0/20 mm): Druksterkte > 3 MPa

Voor meer informatie over de AggReMix producten kan u terecht bij Wouter Vermin | wouter.vermin@bioterra.be | +32 495 53 91 40

GERELATEERDE POSTS

Life Cycle Assessment (LCA) Specialist

Life Cycle Assessment (LCA) Specialist

  ARCHE Consulting, located in Ghent and Leuven, provides regulatory compliance services for manufacturers or importers of chemicals, biocides, cosmetics, plant protection products, fertilizers, and plant bio-stimulants. We guide our clients through the complex...

Join Avecom’s Newest Webinar

  Unveiling the Role of Biodegradation in a Circular Economy: Join Avecom’s Newest Webinar Join Avecom on November 14th and explore the vast potential of biodegradation in environmental remediation and discover Avecom's biopolymerization processes for...