Zijn steden veerkrachtig genoeg? Sweco’s studie onthult zwakke plekken in maatregelen van Europese steden

Extreme regenval komt steeds vaker voor in Europa. Tijdens de zomer van 2021 werden in Nederland, Duitsland en België recordniveaus waargenomen, wat schade veroorzaakte van 38 miljard euro. Verdere toenames in frequentie en intensiteit worden verwacht als gevolg van klimaatverandering. Het nieuwste Urban Insight rapport (Expect the Unexpected) laat zien hoe we ook deze vitale en kwetsbare infrastructuur minder kwetsbaar kunnen maken voor klimaatextremen. Het rapport geeft handvaten voor projectmanagers en beleidsmakers om proactief plannen te maken waarmee de veerkracht van vitale en kwetsbare infrastructuur vergroot kan worden.

 

Klimaatadaptatiebeleid van 26 Europese steden onder de loep

Sweco heeft klimaatadaptatiebeleid en waterbeheerplannen van 26 Europese steden onderzocht. De studie onderzoekt hoe steden zich kunnen voorbereiden op onvoorziene gebeurtenissen en proactief kunnen plannen om zowel de veerkracht van stedelijke als kritieke infrastructuur te verbeteren. Naast het analyseren van het beleid, werden stadvertegenwoordigers geïnterviewd.

De resultaten staan beschreven in een nieuw Urban Insight-rapport.

Minder aandacht voor sociale infrastructuur

Uit het onderzoek blijkt dat steden bij het plannen voor de gevolgen van overstromingen en ander extreem weer meer aandacht besteden aan het beschermen van technische infrastructuur (wegen en elektriciteit – 77%) en minder over de risico’s voor sociale infrastructuur (zoals ziekenhuizen, drinkwatervoorziening en ouderenzorginstellingen). Ook crisiscentra, gevangenissen en banken kwamen zelden tot nooit voor in adaptatieplannen.

“Vlaanderen slaagt er al lang in om grondwater af te voeren en regenwater zo snel mogelijk naar de zee te leiden. Maar om de uitdagingen van overstromingen en droogte aan te gaan, moeten we onze watersystemen en landschap herontwerpen om meer water vast te houden. Dit vereist een geïntegreerde aanpak die rekening houdt met de verbindingen tussen water, bodem en ecologie, in de context van klimaatverandering”, Thomas Bogaerts, Programmacoördinator Climate Resilience.

De bevindingen uit de studie benadrukken dat er ruimte is voor verbetering met de nieuwe CER-richtlijn, die sinds begin 2023 van kracht is. Sweco-experts verkennen hoe steden zich kunnen voorbereiden op onvoorziene gebeurtenissen, effectief kunnen reageren op het moment zelf en proactief kunnen plannen om zowel de veerkracht van stedelijke als kritieke infrastructuur te verbeteren.

8 inzichten voor projectmanagers en beleidsmakers

Naar aanleiding van het rapport benadrukken de experts van Sweco dat er veel ruimte is voor verbetering van bijvoorbeeld risicoanalyses. De experts laten zien hoe steden zich kunnen voorbereiden op de nieuwe extremen van het klimaat en proactief kunnen plannen om de veerkracht van vitale en kwetsbare infrastructuur te vergroten. In het rapport staan 8 belangrijke inzichten waarmee projectmanagers en beleidsmakers kunnen werken aan vitale infrastructuur die is voorbereid op klimaatextremen.

Het rapport eindigt met een gids die 7 stappen beschrijft voor een meer veerkrachtige infrastructuur in steden, gaande van het bepalen van kwetsbare infrastructuur tot het monitoren van de implementatie.

www.swecobelgium.be

GERELATEERDE POSTS

Milieucoördinator

Milieucoördinator

Bent u milieucoördinator en wilt u deelnemen aan boeiende thema's en bedrijfsbezoeken, terwijl u voldoet aan de 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲 𝗯𝗶𝗷𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝟯𝟬 𝘂𝗿𝗲𝗻?Club Milieu, ontstaan door een samenwerking met Wiels,  biedt milieucoördinatoren van diverse bedrijven en organisaties...

Regenwater als waterbron

De voorbije jaren is de klimaatverandering van een “inconvenient truth” geëvolueerd naar een onvermijdelijke realiteit. Toenemende waterschaarste vormt daar een verontrustend onderdeel van. Daarom zoeken steeds meer bedrijven naar alternatieve waterbronnen voor hun...