Open Wervendag: Royerssluis Antwerpen

Enkele teamleden van de Milieugids brachten tijdens de Open Wervendag van 26 mei een bezoek aan de Royerssluis in de haven van Antwerpen. De renovatie van deze sluis is een cruciale stap naar duurzamer goederentransport.

De Royerssluis dateert van 1907, verbindt de Schelde met de dokken en met het verderop gelegen Albertkanaal en was altijd één van de drukste en belangrijkste sluizen in de Antwerpse haven. De sluis is al een tijdje buiten werking en wordt nu omgebouwd naar een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen efficiënt en vlot zal behandelen. Door de significante vergroting in lengte (van 180 naar 230 meter) en breedte (van 22 naar 36 meter) wordt de capaciteit van de sluis aanzienlijk vergroot. Dit maakt een vlottere doorgang mogelijk voor meer en grotere binnenschepen, wat het transport op het Albertkanaal bevordert.

Aannemersconsortium Rinkoniên staat in voor het slopen van de huidige sluis, de aanleg van een vergrote sluiskolk, de levering en installatie van sluisdeuren en bruggen, en de elektromechanische aansturing. De oplevering van de sluis is momenteel gepland voor eind 2028. 

Nieuw en oud

De nieuwe onderdelen in het sluisgebied zijn de bredere wegen, twee extra grote basculebruggen voor auto- en fietsverkeer, natuurlijk de twee enorme sluisdeuren, waarover ook een wegdek ligt, en de benodigde machinegebouwen. Om de geschiedenis van de Royerssluis recht te doen wordt de markante sluismeesterwoning uit 1907 gerenoveerd en in gebruik genomen voor de bediening van de nieuwe sluis. In de veel bredere en ruimere kades die nodig zijn voor het veilig werken wordt een zone met de oude kade-elementen en kasseien verwerkt. Hieraan staan ook de sierlijke gebouwtjes van de sluiswachters en het Loodswezen uit 1910, opgetrokken uit gele bakstenen die herinneren aan het oude sluispark. Het is een omgeving die optimaal toegankelijk is voor fietsers.

Waar stad en haven elkaar treffen

Zoals in veel havensteden liggen de nieuwe zeehavens inmiddels ver buiten de stad en trekt de stad met zijn behoeften aan werk-, woon- en recreatie-ruimte het oude haven- en industriegebied binnen. Dat gebeurt ook in Antwerpen. Het gebied rond de Royerssluis is te zien als een scharnier tussen de oprukkende stad en de nieuwe haven.

De nieuwe sluis maakt deel uit van de economisch belangrijke binnenvaart-verbinding tussen Luik, Antwerpen en Parijs. En de lange stoeten vrachtwagens van en naar de zeehavens trekken nog altijd langs. Tegelijkertijd grenst de nieuwe sluis aan het Droogdokkenpark, een recreatieve omgeving met groen en historisch industrieel erfgoed. De Hogere Zeevaartsschool is er gevestigd en steeds meer oude industrie-complexen krijgen een kantoor of woonbestemming.

 

In het ontwerp dat architectenbureau ZJA maakte voor de nieuwe Royerssluis is daarom veel aandacht besteed aan het combineren van de historische onderdelen en de nieuw te bouwen elementen.

Voor de geïnteresseerden: de werkzaamheden zijn livestream te volgen!

We vonden het, zacht uitgedrukt, allemaal uitzonderlijk indrukwekkend en vonden het fijn om er gewezen, huidige en potentieel nieuwe groene partners aan te treffen.

Livestream te volgen via www.vlaanderen.be
Voorstelling beoogd eindresultaat nieuwe sluis: ZJA
Tekst en overige beelden: Amanti bv

GERELATEERDE POSTS

Regenwater als waterbron

De voorbije jaren is de klimaatverandering van een “inconvenient truth” geëvolueerd naar een onvermijdelijke realiteit. Toenemende waterschaarste vormt daar een verontrustend onderdeel van. Daarom zoeken steeds meer bedrijven naar alternatieve waterbronnen voor hun...

Waterzuivering: Een Bron van Groene Energie

Anaerobe waterzuiverings-installaties kunnen biogas produceren, een bron van groene energie die op verschillende vlakken kan ingezet worden bij bedrijven. Van energienetten naar aandrijving van warmtepompen: ontdek enkele opties om van uw waterzuiveringsinstallatie...