Partners

ook een groene partner worden?

Algemene dienstverlening

Dienstverlening wordt door de Van Dale gedefinieerd als: “hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek”. In de theorie en praktijk zijn er verschillende perspectieven op dienstverlening. bron: WIKIPEDIA[HYGIËNE] Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen en handelingswijzen die ervoor zorgen dat mensen en dieren gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden. Het woord afkomstig van het Griekse woord Hygieia; υγιεινή was in de Griekse mythologie de godin van de gezondheid en reinheid.

bron: WIKIPEDIA

Milieuwetgeving

Diverse wetten zijn specifiek gemaakt om primair het milieu te beschermen. Enkele zijn hulpwetten waarin bepalingen zijn opgenomen die tevens het milieu dienen. alleen het milieu wordt beschermd: een goed voorbeeld is de Woningwet, waarin de mens wordt beschermd tegen het bouwen op verontreinigde bodem.

bron: WIKIPEDIA