Sweco werkt mee aan een verkeersveiliger Vlaanderen

Milieugids partner Sweco

Sweco werkt mee aan een verkeersveiliger Vlaanderen

door | mrt 18, 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gunt een nieuw raamcontract aan Sweco. Gedurende een periode van 4 jaar zullen we verkeersveiligheidsstudies uitvoeren op onder meer gevaarlijke punten, knelpunten op schoolroutes en -omgevingen en bij op- en afrittencomplexen.

Het verhogen van de verkeersveiligheid op gewestwegen is één van de kerntaken van het AWV. Om dit te bewerkstelligen heeft het agentschap Sweco aangeduid om zich te laten bijstaan bij het onderzoek van de verkeersveiligheid op onveilige locaties en het aanreiken van maatregelen om die te verbeteren.

De locaties zijn omwille van verscheidene prioriteiten gekozen: ze kunnen deel uitmaken van de dynamische lijst van gevaarlijke punten, plaatsen waarover het AWV meldingen ontvangt betreffende de verkeersveiligheid, plekken die op basis van extern overleg zijn bepaald of locaties waar spookrijdersincidenten werden gedetecteerd. Daarnaast komen ook schoolomgevingen die aan gewestwegen gelegen zijn in aanmerking. Bovendien maken de Vlaamse steden en gemeenten momenteel een lijst op van knelpunten op schoolroutes.

Een basis verkeersveiligheidsstudie zal de volgende taken omvatten:

  • Verkenning van de locatie,
  • Voorstellen van quick wins,
  • Overleg met experten,
  • Opmaak van een eindrapport.

Deze kunnen, afhankelijk van het type locatie, uitgebreid worden met de volgende taken:

  • Ongevallenanalyse aan de hand van data uit het ongevallenformulier,
  • Observatie ter plaatse.

Om deze omvangrijke opdracht tot een goed einde te brengen, heeft Sweco een team klaarstaan waarin alle belangrijke disciplines vertegenwoordigd zijn: verkeerskunde, infrastructuur, ruimtelijk-landschappelijke inpassing, verkeerslichtenregeling, … Onze experten werken daarenboven vanuit verschillende vestigingen in Vlaanderen, waardoor we lokale terreinkennis kunnen inzetten.

Sweco is vastberaden om samen met het AWV deze uitdaging aan te gaan en bij te dragen aan een verkeersveiliger Vlaanderen.

 

Alternate text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: © Bram Goots

 

GERELATEERDE POSTS

Green deal brouwers besparen 2,3 miljoen m³ water

  Om bier te brouwen heb je veel water nodig. Daarom zochten en vonden de Green Deal Brouwers de voorbije vijf jaar manieren om in hun productieproces duurzamer om te gaan met water. Samen bespaarden ze tussen september 2018 en december 2023 in totaal 2 286 822...

‘Ready2Reuse’: tweedehands is eersteklas

Het gebruik van tweedehands auto-onderdelen bij reparaties is nog niet algemeen gangbaar in België en daar wil Febelauto iets aan doen. Met het door VLAIO gesteunde project 'Ready2Reuse' zet Febelauto de voordelen van tweedehandsonderdelen in de verf. Want tweedehands...