Eerste Belgische groene waterstofplant verwacht vergunning tegen medio 2022

Milieugids partner Sweco

Ingenieursbureau Sweco begeleidt het vergunningstraject van de 25 megawatt productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge. Dit is een primeur voor België en zet onze waterstofambities extra kracht bij. De opdrachtgever is het Hyoffwind-consortium (Virya Energy en Fluxys) dat John Cockerill en BESIX heeft gekozen als technologiepartner en als partner voor het ontwerp en de realisatie.

Sweco is verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning (voor de bouw en exploitatie) en de subsidies van deze elektrolyse-installatie voor groene waterstof. Met onze energiespecialisten zijn we ook betrokken bij andere groene waterstofontwikkelingen in België en Nederland, met de inzet van engineering voor compressie-, koeling- en opslagmodaliteiten volgens de strikte veiligheidsvereisten voor waterstof onder hoge druk.

De vergunningsaanvraag werd eind 2021 ingediend en het consortium verwacht een vergunning tegen midden 2022. De finale investeringsbeslissing, die ook onderhevig is aan de toekenning van subsidies door de Vlaamse Overheid in het kader van het relance-plan, zal worden genomen in de loop van 2022. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ondersteunt het project sinds 2020, want het project past perfect binnen de Vlaamse waterstofstrategie.

Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy & Environment bij Sweco Belgium: “Sweco beschikt over een sterke technische expertise in de engineering van industriële procesinstallaties en speelt een bijzondere, internationale, voortrekkersrol binnen waterstofprojecten. We zijn trouwens ook verantwoordelijk voor het volledige ontwerp en de aanvragen van vergunningen en subsidies van de twee groene waterstofplants van Vision H2 in het havengebied van North Sea Port. De voltooiing van al deze installaties zal onze economie en samenleving duurzamer maken.”

Sara Vander Beken, Operational Manager Energy Transition bij Sweco Belgium: “Waterstof zal een vitale rol spelen in de toekomstige energiemix van Europa. België heeft de ambitie uitgesproken om leider worden op dit gebied. We zijn hiervoor goed geplaatst door onze centrale ligging en door onze bestaande industrie en infrastructuur. Groene waterstof is dan ook bedoeld voor activiteiten die niet zomaar kunnen overschakelen op elektriciteit, zoals de zware industrie, het vrachtverkeer en de scheepvaart.”

Onderweg naar een waterstofeconomie in België en Europa
In een eerste fase, zal het geplande project bestaan uit een installatie die 25 MW elektriciteit kan omzetten in groene waterstof, maar in tweede fase beogen de partners een opschaling tot 100 MW. Dit pioniersproject, gecombineerd met de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse, maar ook Belgische en Europese waterstof strategie door een eerste stap te zetten richting de uitbouw van Vlaanderen en België als Europese draaischijf voor groene waterstof.

Samenwerking tussen partners doorheen de hele energieketen
Het Hyoffwind project wordt ontwikkeld door een consortium met activiteiten doorheen de hele waardeketen van energie. Het consortium bestaat uit Virya Energy (productie en commercialisatie van hernieuwbare energie) en Fluxys (vervoer van groene molecules), en beoogt de ontwikkeling van een power-to-gas installatie die hernieuwbare elektriciteit kan omzetten in groene waterstof.

Groene waterstof is een cruciale bouwsteen voor een economie op basis van hernieuwbare energie, aangezien het kan worden gebruikt als grondstof voor industriële processen en voor een waaier aan mobiliteitstoepassingen. Hyoffwind zal daarnaast een bijdrage leveren aan de flexibiliteit en het evenwicht van het energiesysteem, door een effectieve oplossing te bieden voor de toegenomen variabiliteit afkomstig van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Sweco geeft vorm aan de duurzame steden en gemeenschappen van morgen. Samen met onze klanten en de collectieve kennis van onze 18.000 ingenieurs, ontwerpers en andere specialisten co-creëren we oplossingen om verstedelijking aan te pakken, om de kracht van digitalisering te benutten en om onze samenleving duurzamer te maken. Sweco is Europa’s toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau, met een omzet van ongeveer 22 miljard SEK (2,1 miljard EUR). Het bedrijf staat genoteerd op Nasdaq Stockholm. www.swecobelgium.be

GERELATEERDE POSTS

Green deal brouwers besparen 2,3 miljoen m³ water

  Om bier te brouwen heb je veel water nodig. Daarom zochten en vonden de Green Deal Brouwers de voorbije vijf jaar manieren om in hun productieproces duurzamer om te gaan met water. Samen bespaarden ze tussen september 2018 en december 2023 in totaal 2 286 822...

‘Ready2Reuse’: tweedehands is eersteklas

Het gebruik van tweedehands auto-onderdelen bij reparaties is nog niet algemeen gangbaar in België en daar wil Febelauto iets aan doen. Met het door VLAIO gesteunde project 'Ready2Reuse' zet Febelauto de voordelen van tweedehandsonderdelen in de verf. Want tweedehands...