Tijdelijke installatie bij renovatie nabezinktank

Bij de renovatie van de nabezinktank is het in bedrijf houden van de afvalwaterzuivering met behoud van capaciteit en effluentkwaliteit altijd een uitdaging. Service in Separation levert hiervoor tijdelijke, mobiele systemen die de functie van de nabezinker kunnen...