PARTNERFICHE

Sweco

Bedrijfsnaam: Sweco Belgium bv
BTW: BE 0405.647.664
Adres: Arenbergstraat 13 – bus 1
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 383 06 40

Contactpersonen + functie: 
Tom Van Den Noortgaete – Division Director Energy & Environment
E-mail: info@swecobelgium.be
Website: www.swecobelgium.be
Oprichting: 1956
Aantal medewerkers: 2.000
Omzet: 217.000.000 euro (2022)

algemene info

Ons verhaal & onze missie

Sweco is Europa’s toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau. Zij geven vorm aan de steden en gemeenschappen van morgen. Met een uitgebreid netwerk van vestigingen zijn ze lokaal verankerd en staan ze dicht bij hun klanten en hun projecten. Via de divisies Regional Infrastructure,
Highways, Waterways & Light Rail, Buildings, Industry en Energy bieden ze publieke en private bedrijven oplossingen aan voor alle industriële, milieu-, bodem-, energie- en waterprojecten.

Milieu

  • Algemeen milieuadvies & Externe milieucoördinatie
  • Opstellen van omgevingsvergunningsaanvragen en MER studies
  • Begeleiding van milieuzorg- en duurzaamheidssystemen (ISO14001, ISO26001, MVO prestatieladder, SR10 …)
  • Opstellen van duurzaamheidsrapportages (GRI)
  • Asbestinventaris en sloopopvolgingsplan

Bodem

  • Erkend bodemsaneringsdeskundige (Vlaanderen, Brussel, Wallonië)
  • Bodemonderzoek (verkennend, oriënterend, beschrijvend …)
  • Bodemsaneringsprojecten en milieukundige begeleiding van bodemsaneringswerken
  • Technisch verslag grondverzet
  • Infiltratieonderzoek, waterbodemonderzoek, onderzoek bagger- en ruimingsspecie, asbestonderzoek
  • Brownfieldontwikkeling en landmanagement
  • Risico-evaluaties (humaan, ecotox, verspreiding)
  • Grondwatermodellering
  • In-situ saneringstechnieken
  • Opmaak saneringsbestekken en tendering
  • Environmental Due Diligence
  • Aanpak stortplaatsen

Water

  • Algemeen waterbeleid met klantgerichte oplossingen
  • Behandeling van stedelijk en industrieel afvalwater
  • Productie van proces- en drinkwater
  • Beoordeling en optimalisatie van bestaande installaties
  • Hergebruik van proces- en afvalwater

Energieconsulting

  • Energieaudits en energieplannen (EBO, BEP,…)
  • Haalbaarheidsstudies en engineering van energiebesparende maatregelen
  • Studie en ontwerp van warmtenetten en hernieuwbare energiesystemen (wind, afval WtE, diepe geothermie, biomassa, zon …)
  • Sustainable building (BREEAM, LEED)
  • Smart Grid solutions, flexibility & storage
  • Begeleiding bij energiezorgsystemen (ISO50001)
  • Masterplanning, energieconcepten en due diligence
  • Process & utility optimalisaties
  • Waterstof en opslag, alternatieve aandrijvingen

Windenergie

  • Haalbaarheid, energieopbrengst, screenings (natuur e.a.)
  • Ontwikkeling, vergunningsaanvragen, netstudies
  • Ontwerp & realisatie van infrastructuur, netkoppeling, fundering en turbinebouw
  • Uitvoeringsbegeleiding en veiligheidscoördinatie
  • Due diligence op windparken

SPECIALISATIES

Sweco Belgium is ‘Erkend Dienstverlener KMO-portefeuille’ voor gesubsidieerd advies in milieu, bodem, water en energie.

PUBLIREPORTAGE

sociale media

EXTRA

E-NEWS

Sweco sluit overeenkomst met FPC Risk

Ingenieurs- en architectenbureau Sweco heeft een Share Purchase Agreement met FPC Risk afgesloten. Dit bureau is koploper op vlak van fire safety voor verschillende sectoren over de hele wereld. Door de krachten te bundelen, beschikken we over een uitzonderlijk breed...

Lees meer

Sweco sluit overeenkomst met VENAC

Ingenieursbureau Sweco heeft een Share Purchase Agreement met VENAC afgesloten. Dit bureau is koploper op het vlak van akoestische studies voor de Belgische en Luxemburgse bouwmarkt. Door samen te gaan beschikken we over een uitzonderlijk breed serviceaanbod voor...

Lees meer

Sweco verwerft AB Soil Remediation Experts

Ingenieursbureau Sweco versterkt zijn aanbod via een Share Purchase Agreement met AB Soil Remediation Experts. Dit milieu-engineering bedrijf werkt aan complexe bodem- en grondwaterprojecten en biedt technische ondersteuning aan de chemische en petrochemische...

Lees meer

Sweco sluit overeenkomst met Vitech

Ingenieursbureau Sweco heeft een Share Purchase Agreement met Vitech afgesloten. De kernactiviteit van dit studiebureau uit Mechelen is het ontwerpen en dimensioneren van elektrische installaties voor alle sectoren. “Vitech staat bekend als een innoverend...

Lees meer